Os adjunto el calendario de exámenes a fin de que todos lo tengáis claro

Y os deseo muchísima suerte.

EXÀMENS ALUMNES   PENDENTS DE 1r BAT Dilluns, 3 de   setembre
 8.30 h  Examen 1a pendent   (totes les assignatures, alumnes amb una o dues pendents)

 9.30 h  Examen 2a   pendent ( totes les assignatures, alumnes amb dues pendents)

 

EXÀMENS DE   SETEMBRE  BATXILLERAT Dilluns, 3 de   setembre
  9.30 h               Educació Física 1rBAT; Ed Fisica II 2n BAT

  10.30 -12.00  h  Castellano: lengua y literatura 1r , 2n BAT

12.00 –13.30 h Valencià: Llengua i Lit 1r, 2n BAT,

13.30 –15.00 h    Geografia 2n BAT / Literat. Univ.

16.00 – 17.30     Matemàtiques   1r BAT, Mat I, Mat II 2n BAT. Grec 1r BAT

17.30 – 19.00    Anglés 1r, 2n BAT

 

EXÀMENS DE   SETEMBRE  BATXILLERAT Dimarts, 4 de   Setembre
     8.30 – 10      Física i Química 1rBAT; Química 2n BAT;   Història de l’Art 2nBAT;

10.30 – 12       Llatí 1rBAT, 2n BAT; Física 2n BAT; C.   M. Contemp. 1r BAT

12 – 13.30       Història 1r BAT 2n BAT

13.30 – 15.00    Economia 1r BAT 2n BAT;

Biologia-Geologia   1r BAT: Biologia 2n BAT/ Dibuix Tècnic 1r 2n BAT

15.30 – 17.00     Informàtica   1r2n Psicologia 1rBAT Religió BAT; C.T i M.A 2n BAT

17.00 – 18.30     Filosofia   1rBAT ; Hª Filosofia 2n BAT; Ètica 4º;

 

 

Anuncios